Tin tức

I. Nội  Dung

 • THỜI GIAN ĐUA TOP
 • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
 • Kết Thúc: 7 ngày kể từ ngày mở máy chủ
 • Mục Tiêu Đua Top: Đua Top Trùng Sinh
  XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
  TOP 1 7,5 Ức Đồng
  1 rương vũ khí thần sa 7 dòng Tuỳ Chọn ( có thể add vào acc server cũ )
  10k đá trấn phái theo hệ phái
  1000 lăng vân thạch
  TOP 2 5 Ức Đồng
  1 rương vũ khí thần sa 6 dòng tuỳ chọn không khoá
  7,5k đá trấn phái theo hệ phái
  700 lăng vân thạch
  TOP 3 3 Ức Đồng
  1 rương vũ khí thần sa 6 dòng tuỳ chọn
  5k đá trấn phái theo hệ phái
  500 lăng vân thạch

   

  Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được Nhận Tại Npc Hỗ Trợ Tân Thủ Thành Lâm An Phủ.