Hướng dẫn

I.NPC liên quan

  • Tiến hành đổi Thẻ Tích Lũy Sự Kiện  tại NPC Cửa Hàng - Lâm An Phủ

 

II.Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

  • Sử dụng Thẻ Tích Lũy Sự Kiện mua trang bị tại NPC Cửa Hàng > Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

1000

Tên Vật Phẩm

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Rương Phi Phong Vũ Thần (30 Ngày) 2000
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 2000
Linh Hồn Hỏa Long Viêm Đế 10000
Linh Hồn Băng Phong Kỳ Lân 10000
Rương Thần Sa 1-6 dòng 300
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4->7 300
Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 10000
Bùa Bảo Toàn Vũ Khí 1000
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 10000
Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại 10000
Linh Hồn Ngựa VIP (khác) 10000/con

Lưu Ý: 

  • 1 VẠN THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN = 10000 THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN
  • Mua nhầm vật phẩm sẽ không được hỗ trợ
  • Thẻ Tích Lũy Sự Kiện có thể thu thập từ Event ingame
  • Vật phẩm sẽ được cập nhật thêm sau các phiên bản update mới