Sự kiện

1. Tỷ Lệ Nạp Thẻ + CODE nạp thẻ

MOMO: 0328119764 Huỳnh Công Minh Nội dung tin nhắn: kthl_tên tài khoản đăng nhập

Mệnh giá thẻ(VNĐ) Nhận
200,000(VNĐ)
 • 1 rương trang bị đồng hành 5
 • 10 bùa bảo toàn không khoá
 • 100 lăng vân thạch ko khoá
 • 10 Bùa may mắn không khoá
 • 200 KNB đại
 • Danh Hiệu Thành Viên Thân Thiết
 • 500,000(VNĐ)
 • 2 rương trang bị đồng hành 5
 • 20 bùa bảo toàn không khoá
 • 200 lăng vân thạch ko khoá
 • 20 Bùa may mắn không khoá
 • 250 KNB đại
 • Danh Hiệu nhà tài trợ Đồng
 • 1.000,000(VNĐ)
 • 1 rương trang bị đồng hành 6
 • 30 bùa bảo toàn không khoá
 • 200 lăng vân thạch ko khoá
 • 20 Bùa may mắn không khoá
 • 500 KNB đạii
 • Danh Hiệu nhà tài trợ Bạc
 • 5.000,000(VNĐ)
 • 2 rương trang bị đồng hành 6
 • 50 bùa bảo toàn không khoá
 • 500 lăng vân thạch ko khoá
 • 30 Bùa may mắn không khoá
 • 2500 KNB đạii
 • Danh Hiệu nhà tài trợ Kim Cương
 • 10.000,000(VNĐ)
 • 1 rương trang bị đồng hành 7
 • 100 bùa bảo toàn không khoá
 • 500 lăng vân thạch ko khoá
 • 30 Bùa may mắn không khoá
 • 5000 KNB đạii
 • Danh Hiệu nhà tài trợ Kim Cương
 • 20,000,000
 • 2 rương trang bị đồng hành 7
 • 100 bùa bảo toàn không khoá
 • 500 lăng vân thạch ko khoá
 • 30 Bùa may mắn không khoá
 • 10.000 KNB đại
 • Danh Hiệu nhà tài trợ Kim Cương
 • +Thanh toán qua Chuyển Khoản Ngân Hàng

  +Ngân Hàng: Vietcombank

  +Số Tài Khoản: 0481000708021

  Chủ Tài Khoản: Huỳnh Công Minh

  Mình sẽ Add Đồng và phúc lợi nạp thẻ vào tài khoản ingame